Startsida Nyheter UBSS UBSS Årsmöte 2020 - var med och påverka
UBSS Årsmöte 2020 - var med och påverka

UBSS är en ideell förening som drivs av UBSS styrelse samt våra medlemmar.

 

Tag chansen att påverka:

- Skriv en motion till 2020 års årsmöte!
Klicka gärna på "Tips för att skriva en Motion" nedan.
Vi måste få din motion senast den 7 januari 2020.

 
- Tipsa oss om engagerade personer som brinner för UBSS/dans och som du tycker vore bra i UBSS styrelse!
Skicka ditt förslag till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

- Kom på vårt årsmöte den 4 februari!
Mer information här.

 

 

Årsmötet är högsta instans för föreningens angelägenheter. Årsmötets beslut går ej att överklaga.
Varje betalande medlem (under 2020) har rätt att skicka in en motion till årsmötet.


Tips om hur man skriver en motion:

- Motionen bör ha en rubrik som anger ärendet
- Inled gärna med en kortare text som ger bakgrund, motiv och syfte med motionen.
- Det ska tydligt framgå vad förslagsställaren önskar. Det får inte råda någon tveksamhet om vad årsmötet ska ta ställning till och besluta om. (Om förslaget medför ekonomiska anspråk bör motionen, om möjligt, vara kompletterad med en ekonomisk kalkyl.)
- Avsluta motionen med en eller flera tydliga "att-satser", dvs förslagsställarens yrkande; ”Jag föreslår att årsmötet beslutar att…”
- Motionen ska skrivas under med motionärens/motionärernas namn (en motion kan ha flera motionärer).
- Skicka motionen så den är UBSS tillhanda senast den 7 januari 2020 via epost till: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (Ingen egenhändig namnunderskrift behövs.) eller via post till Uppsala Bugg & Swing Society, Granebergsvägen 58, 756 53 Uppsala (Motionen bör då ha en egenhändig underskrift).