Startsida Nyheter Tävling UBSS arrangerar domarutbildning och akro 18-19 mars samt 12-14 maj
UBSS arrangerar domarutbildning och akro 18-19 mars samt 12-14 maj

UBSS arrangerar helgutbildningarna Intro till akrobatikbedömning i BRR-danser 1
8-19 mars 
samt

Intro till bedömning i BRR-danser 12-14 maj.

Båda utbildningarna är givande för dig som tävlar eller tycker att det är intressant
att värdera dans. För dig som gått båda utbildningarna finns möjlighet ansöka om att få
bli domaraspirant hos DSF och då börja sidodöma på riktiga tävlingar.

 akro

 

AnmalDigHar 

 

 

Förberedande domarutbildning

 

Intro till akro

 

 

 

 

 

Idrottslyftet

Glöm inte att söka idrottslyftet för din förenings deltagare. .

 

Bidraget måste sökas innan utbildningen startar.

Kontakta idrottslyftsansvarig i din förening.

Mer information om Idrottslyftet finns på danssport.se

Dansbilder Stora Granebergssnurren 

 

 

Läs på Danssportförbundets hemsida om hur det går till för att bli domare.

 

Info om domarutbildningen  

Info om Akrobatikutbildningen

 Målgrupp:

Alla som vill få insikt i hur man som domare använder sina kunskaper/värderingar om BRR-danser.

   

Målgrupp:

Alla som vill få insikt om akro i de olika BRR-danserna

 Mål/Syfte med utbildningen: 

- Att ge dem som vill börja utbilda sig till domare en grund att starta från

   Mål/Syfte med utbildningen: 
- Att för så många som möjligt öka förståelsen för vad akro är
- Att ge dem som vill börja utbilda sig till domare en grund att starta från
Innehåll:
Förstå samt tillämpa tävlingsregler, bedömningsregler och bedömningshandledningen.
Praktiska bedömning från video samt mycket diskuterande runt begreppet att värdera BRR-danser.
   

Innehåll:

Kursen sträcker sig över 2 dagar och har till syfte att ge deltagarna en inblick i vad akro innebär för swingdansen. Den skall dessutom ge en noggrann regelgenomgång av det som krävs av en domare för att klara steg 1 i alla danser som innehåller akro.
Kursen baserar sig på att se många kast på video eller live och att lära sig värdera både svårighetsgrad och häftighetsupplevelse samt i vilken grad kastet passar in i swingdansen och i så fall om det passar bättre eller sämre in i de olika danserna. En viktig del är att få deltagarna att förstå att de värden i annat typ av akrobatik, som Gymnastisk akrobatik eller sportakrobatik, inte automatiskt värderas på samma sätt när det gäller kast i swingdanser.


Kursen skall också gå igenom vad som inte är akro. Även som hur man handskas med detta begrepp i olika regelgrupper/åldersklasser/grenar.

 

 Förkrav: Inga    Förkrav: Inga
 
Förkunskaper:
Ju fler BRR-danser du har kännedom om desto bättre kommer du att kunna tillgodogöra dig denna kurs. 
   

Förkunskaper:

Ett stort intresse för våra BRR-danser.

Ju fler BRR-danser du har kännedom om desto bättre kommer du att kunna tillgodogöra dig denna kurs

 
Efter utbildningen:
Efter man har gått de 2 kurserna
•Domarkurs
•Intro till Akro i Swingdanser
Kan de som på kursen visar intresse och fallenhet för att vilja/kunna bli domare få ett tillstånd att börja sidodöma.
Ansök hos VOBRR
   
Efter utbildningen:
Efter man har gått de 2 kurserna
•Domarkurs
•Intro till Akro i Swingdanser
Kan de som på kursen visar intresse och fallenhet för att vilja/kunna bli domare få ett tillstånd att börja sidodöma.
Ansök hos VOBRR

 
Tid: 
Prel. schema:

Fredag 17-30 - 22:30
Lördag 9:00-19:30
Söndag 9:00-16:00

Kursen omfattar 28 studietimmar á 45 min.
  Tid: 
Prel. schema:

Lördag 11:30-19:30
Söndag 9:00-senast 15:00

Kursen omfattar 18 studietimmar om 45 min.

Plats: Granebergsparken (hitta.se, eniro)

 

Plats: Granebergsparken (hitta.seeniro)

 
Pris & Anmälan:
Direkt anmälan tom 2017-04-30 (Först till kvarn) 
Efteranmälan tom 2017-05-10
 
Kursavgift 1490:- inkl mat & bo (hårt underlag)
Efteranmälan: +100:-
OBS. Glöm inte meddela ev. allergier.
 

Pris & Anmälan:
Direkt anmälan t.o.m. 2017-03-10 (Först till kvarn)
Efteranmälan t.o.m 2017-03-16

 

Kursavgift: 1250 :- inkl mat & bo (hårt underlag)

Efteranmälan: +100:-
OBS. Glöm inte meddela ev. allergier.

 
Ta med:
Ett glatt humör! Papper och penna. 
Allt du behöver för att bo på hårt underlag.
   
Ta med:
Ett glatt humör! Papper och penna. 
Allt du behöver för att bo på hårt underlag.
Kursledare: Micael Brobeck   Kursledare: Micael Brobeck
Arrangör:Uppsala Bugg & Swing Society   Arrangör:Uppsala Bugg & Swing Society
Kontaktperson:
 
Vid frågor om utbildningen
Micael Brobeck
0707-43 44 00
mb(a)micteam.se
 
Övriga frågor:
Benjamin Österlund, tavlingsansvarig@ubss.se
 
Kontakt på plats: Benjamin Österlund 0737409098
  Kontaktperson:


Vid frågor om utbildningen
Micael Brobeck
0707-43 44 00
mb(a)micteam.se

 

Övriga frågor:
Benjamin Österlund, tavlingsansvarig(a)ubss.se

 

Kontakt på plats:

Benjamin Österlund 0737409098